Računovodstvene usluge

Financijsko knjigovodstvo

Posvetite se svom primarnom poslu, a nama prepustite svoje knjigovodstvo. Već 27 godina pružamo usluge knjigovodstva, pratimo zakonske regulative i pravovremeno Vas obavještavamo o svim promjenama.
– Knjiženje ulaznih računa;
– Knjiženje i izrada izlaznih računa / po radnim nalozima, otpremnicama,specifikacijama,ugovorima;
– Knjiženje izvoda;
– Knjiženje blagajničkog izvještaja;
– Izrada putnih naloga;
– Vođenje registra osnovnih sredstava uz obračun amortizacije;
– Vođenje registra sitnog inventara;
– Izrada svih financijskih izvješća;
– Na Vaš zahtjev izdajemo ponude za Vaše usluge;
– Za Vaše potrebe uvodimo Vas u obveze fiskalizacije, čak i kad ne plaćate račune u gotovini;
– Redovno izvještavanje o saldakontima kupaca i dobavljača na Vaš zahtjev;
– Vršimo evidenciju i popis dugotrajne imovine uz obračun amortizacije;
– Pomoć pri kontroli poslovanja i reviziji; po dobivanju Vašeg ovlaštenja komuniciramo s Poreznom upravom i eksternim revizorima direktno i online.

Obračun i evidencija svih vrsta dohodaka

– Obračun plaća;
– Obračun Ugovora o djelu;
– Obračun autorskih honorara ;
– Godišnji obračun poreza iz plaće – IP obrazac;
– Izrada i dostava JOPPD obrazaca;
– Izrada prijave poreza na dohodak-ZPP;
– Rekapitulacija podataka za postupak kontrole-tablica 01/11 HZMO;
– Prijava i odjava djelatnika na HZMO i HZZO;
– Izdavanje potvrda o plaći na zahtjev djelatnika a za potrebe ostvarivanje određenih prava pri HZMO i HZZO.

Izrada izvještaja

Izrada svih zakonom propisanih izvještaja koje predajemo u zakonskom roku putem elektronskih servisa kod e-porezne, e- FINE, državne uprave i ostalim javnim službama:
– PDV, PDV-S, obrazac ZP;
– PPO, INO PPO;
– OPZ-STAT-1;
– PP-MI-PO;
– Vođenje računovodstvenih poslova za društva u likvidaciji. Organizacija početka, tijeka i završetka likvidacija sa svim popratnim izvješćima prema Trgovačkom sudu, Fini i Poreznoj Upravi.
– Godišnji financijski izvještaji Poreznoj upravi;
– Godišnji financijski izvještaji Financijskoj agenciji;
– Izvješća o obračunanim članarinama;
– Statistički izvještaji mjesečni-TRG 1, godišnji – INV-P, RAD-1G.

Materijalno knjigovodstvo

– Izrada kalkulacija;
– Obračun materijalnog knjigovodstva;
– Evidentiranje zaliha.

Knjigovodstvo obrtnika

– Knjiga ulaznih i izlaznih računa;
– Knjiga primitaka i izdataka;
– Obrazac DI-popis dugotrajne imovine;
– Izrada prijave poreza na dohodak – DOH;
– Obračun PDV-a;
– P-PPI obrazac;
– Izvješća o obračunanim članarinama.

Platni promet

Ovisno o dodjeli ovlaštenja kojima ste nas ovlastili kod Vaše banke, unosimo i autoriziramo naloge za plaćanje (e-bankarstvo).